Maison principale

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden voor: OREILLY
WEINIG ANGLADE, VILLA ANNGLADE EN DE NID
Periode: 13 juli 2019 tot 30 augustus 2019: minimum verblijf 1 week, overgangsdag - flexibel
Andere periodes: minimum verblijf 3 nachten, overgangsdag - flexibel

1- Een aanbetaling van 10% is vereist om uw reservering te bevestigen.
Het resterende bedrag moet uiterlijk 28 dagen voor aankomst worden betaald.
2- ALGEMENE BEPALINGEN De huurder kan zich in geen geval op enig recht van onderhoud op de plaatsen beroepen bij het verstrijken van de oorspronkelijk voorziene duur van het ondertekende contract.
3- GEBRUIK VAN PLAATSEN De huurder zal op een rustige manier van de huur genieten en er goed gebruik van maken, afhankelijk van de bestemming van de plaats. Hij verbindt zich ertoe het gemeubileerde zo schoon terug te brengen als hij bij zijn aankomst heeft aangetroffen, om zo snel mogelijk een mogelijk probleem aan te geven (gebroken object, verslechtering, uitval of enige andere gebeurtenis die van invloed is op de huuraanbieding) .De huur kan in geen geval aan derden ten goede komen. De verhuurder zal de woning voorzien zoals hij die heeft beschreven en zal hem geschikt houden om te dienen.
4- VOORZICHTIG Bij aankomst van de klant in de huur wordt een aanbetaling bij de eigenaar gestort. Het zal worden teruggegeven aan de huurder, na inventaris van plaatsen van uitgang en perfecte inning van het saldo van de huur, aftrek gemaakt, indien nodig, van de kosten van herstel van de plaatsen en kosten van vervanging van de elementen en uitrusting ter beschikking gesteld. Deze periode kan niet langer zijn dan 30 dagen. Als de band onvoldoende is, stemt de huurder ermee in het verschil te perfectioneren.
5- AANTAL BEZETTERS Het aantal inzittenden kan in geen geval de aangegeven capaciteit overschrijden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Een toeslag wordt berekend in verhouding tot het aantal personen.
5 DIEREN Dieren (een middelgroot dier) kunnen worden toegelaten onder voorbehoud van hun onderhoud op de begane grond van het gemeubileerde. Vraag de eigenaar van tevoren.In geen geval zal het toegestaan zijn om voedsel of ontlasting te vinden in de hoven of in de tuin. Het niet naleven van dit punt zal resulteren in de beëindiging van dit contract.
6. STAAT VAN PLAATSEN EN INVENTARISNEN De inventaris en inventaris van meubilair en verschillende apparatuur zal aan het begin en aan het einde van het verblijf door de eigenaar en de huurder tegenstrijdig zijn en zal de handtekening van beide partijen dragen.
7- BETALING De reservering wordt van kracht zodra de huurder een kopie van het contract heeft teruggezonden, samen met het bedrag van de aanbetaling (10% van het totale bedrag). Het saldo van de huur zal 28 dagen voor het begin van het verblijf worden betaald.
8- ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF In geval van voortijdige onderbreking van het verblijf door de huurder, en indien de verantwoordelijkheid van de eigenaar niet ter discussie wordt gesteld, zal het mogelijk zijn om enige terugbetaling te doen, behalve de borgstelling onder de aangegeven voorwaarden ci hierboven (3).
9- VERZEKERINGEN De huurder is verplicht om het pand dat aan hem is toevertrouwd of gehuurd te verzekeren;hij moet zijn verzekeraar benaderen om te verifiëren dat zijn belangrijkste wooncontract voorziet in de uitbreiding "vakantieoord" (vakantiewoning).